image image image image image image

Thẻ: tiktok shop

Tăng trưởng doanh số bán hàng trên TikTok Shop

TikTok Shop là gì ? TikTok Shop là một giải pháp bán hàng Thương mại Điện tử kết hợp Livestream trên TikTok. TikTok Shop cho phép người kinh doanh mở gian hàng online và bán hàng trực tiếp trên chính nền tảng TikTok, mà không phải chuyển hướng sang bất kỳ nền tảng nào khác. […]

image image image image

Hãy làm việc cùng nhau

Bạn đang muốn triển khai 1 dự án thành công?

Liện hệ ngay